Sponsoring

ALGEMEEN

Voor Atletiekvereniging DOKEV zijn de sponsorgelden een belangrijke bron van inkomsten. Gezien de ontwikkelingen binnen de gemeente Hollands Kroon met betrekking tot het subsidiebeleid en het accommodatiebeleid, zal het belang van sponsoring in de toekomst alleen maar toenemen. Het sponsorbeleid van de Atletiekvereniging DOKEV is de leidraad voor de Sponsorcommissie. Aan de hand van dit sponsorbeleid wordt invulling gegeven aan de sponsormogelijkheden van de vereniging.
 

UITGANGSPUNTEN

Op sportief gebied wil Atletiekvereniging DOKEV zich op een positieve manier in de regio positioneren. Sponsoren dragen bij aan het imago van de vereniging en zullen zich daarin herkennen. Bedrijven en andere rechtspersonen die willen optreden als sponsor van Atletiekvereniging DOKEV komen dan ook bij voorkeur uit de omgeving van Anna Paulowna of zijn regionaal of landelijk bij de atletiek betrokken.

 

DOELSTELLING

Het sponsorbeleid is gericht op het genereren van extra inkomsten. Deze extra inkomsten zijn een noodzakelijke aanvulling op de inkomsten van Atletiekvereniging DOKEV om het onderhoud van het terrein, de accommodatie en de eigen materialen plus de toekomstige renovaties te kunnen blijven uitvoeren, in een situatie met een zich terugtrekkende gemeente. Daarnaast kunnen de sponsorgelden worden gebruikt voor de groei en uitstraling van de vereniging. Uitgedrukt in financiën betekent dit dat 10 – 25% van de begroting (€ 4.000 – € 10.000) voort dient te komen uit sponsorgelden. Door het genereren van voldoende extra inkomsten kan de contributie op een relatief laag niveau worden gehandhaafd hetgeen een positief effect heeft op de toestroom van nieuwe leden.
 

AFSPRAKEN

  1. De sponsor kan zijn bijdrage verstrekken in geld, maar indien als zodanig beschreven in het sponsorcontract, ook in goederen.
  2. De afspraken worden vastgelegd in een contract (aangepast standaardcontract Atletiekunie) dat in beginsel een looptijd heeft van minimaal drie jaar.
  3. Facturering en betaling dient vooraf te geschieden.

SPONSORCOMMISSIE

De sponsorcommissie bestaat uit minimaal twee leden. De sponsorcommissie valt organiek onder de Penningmeester en legt aan hem/haar verantwoording af.
 

De huidige commissie bestaat uit Hans van Graas en Kim Weijers. Zij zijn bereikbaar via het contactformulier op de website.
 

SPONSORMOGELIJKHEDEN

De diverse sponsormogelijkheden staan hier (sponsormogelijkheden).

Locatie

Sportpark Kleine Sluis 1
1761 LP Anna Paulowna
Terug naar boven