Vrijwilligersbeleid

Atletiekvereniging DOKEV Anna Paulowna wordt, net als de meeste andere verenigingen, gerund door vrijwilligers. Dat houdt in dat activiteiten zoals de organisatie en uitvoering van onze wedstrijden maar ook het schoonmaken van het gebouw, het ophalen van oud papier en de diverse jeugdacties door de leden zelf worden uitgevoerd. Sommige van deze activiteiten leveren geld op voor de verenigingskas waardoor we noodzakelijke materialen voor de jeugd kunnen aanschaffen en de contributie laag kunnen houden. Andere activiteiten, zoals het schoonhouden van het gebouw, zijn gewoon noodzakelijk.

Wij verwachten van onze leden (of ouders van jeugdleden) dat je ook een bijdrage levert om onze vereniging gezond en betaalbaar te houden. Onze vereniging bestaat volledig uit en door vrijwilligers. Samen maken we onze vereniging. Daar wil jij toch ook je steentje aan bijdragen?

 

Met deze opzet worden de noodzakelijke taken over de leden verdeeld waardoor de frequentie waarmee je wordt ingezet beperkt blijft. Mocht je niet in de gelegenheid zijn aan deze activiteiten deel te nemen of bezwaren hebben tegen deze benadering dan horen wij dat graag vooraf. (Vrouwen die liever oud papier ophalen of mannen die liever schoonmaken, kunnen dat natuurlijk ook aangeven  J  ).
 

Naast deze standaardactiviteiten heeft de vereniging ook regelmatig behoefte aan mensen die op een andere manier de handen uit de mouwen willen steken. Dit kan organisatorische functies betreffen zoals het bestuur of één van de commissies maar meestal gaat het om de meer praktische zaken: juryleden, verkeersregelaars, registratie van de atleten bij wedstrijden, kantinedienst, klussenteam, onderhoud materiaal en onderhoud baan en dergelijke. Nieuwe seniorleden en de ouders/verzorgers van nieuwe jeugdleden worden na verloop van tijd hiervoor benaderd. We hopen dat iedereen ook hier een steentje bijdraagt! Veel vrijwilligers voelen zich overigens veel meer betrokken bij de vereniging door deze activiteiten!
 

Laten we er samen voor zorgen dat de vereniging nog vele jaren de basis vormt van allerlei sportieve activiteiten!
 

Met sportieve groet,

Het bestuur van

Atletiekvereniging DOKEV Anna Paulowna

Locatie

Sportpark Kleine Sluis 1
1761 LP Anna Paulowna
Terug naar boven